אנשים - מדעי הצמח

הודעת שגיאה

בחירה לא חוקית זוהתה בטופס. אנא פנו למנהל האתר.
דוא"ל טלפון נייד פקס משרד
ד"ר תמר אבין-ויטנברג ד"ר תמר אבין-ויטנברג

אתר החוקרת
02-65-94023 סילברמן 2-464
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן

02-65-86455 02-6584425 סילברמן 3-428
פרופ' אהרון אורן פרופ' אהרון אורן

02-65-84951 02-6584425 סילברמן 3-484
פרופ' שמשון בלקין פרופ' (אמריטוס) שמשון בלקין

אתר החוקר
02-65-84192 02-6585559 סילברמן 3-482
גברת אביטל בן-סימון גב' אביטל בן-סימון

02-65-86530 סילברמן 3-4XX
גברת ליאת בר-אייל גב' ליאת בר-אייל

02-65- סילברמן 3-4XX
ד"ר מיכל ברקר-דקל ד"ר מיכל ברקר-דקל

אתר החוקרת
02-65-85412 סילברמן 3-450
פרופ' אמריטוס יוסף גיל פרופ' (אמריטוס) יוסף גיל

02-65-
פרופ' אמריטוס בן-ציון גינצבורג פרופ' (אמריטוס) בן-ציון גינצבורג

02-65-
פרופ' רחל גרין פרופ' רחל גרין

אתר החוקרת
02-65-85391 02-6584425 סילברמן 3-468
ד"ר מירב דרש ד"ר מירב דרש

02-65-85243 סילברמן 3-217
דר' חגית זר ד"ר חגית זר

02-65-86877
דר' מרים חסידים ד"ר מרים חסידים

02-65-86455 סילברמן 3-4XX
פרופסור אלכס לוין פרופ' (אמריטוס) אלכס לוין

02-65-86543 סילברמן 2-468
ד"ר ליאת מוסקוביץ

02-65- סילברמן 3-4XX
גב' חן מיטל

02-65-85100 02-6586296 סילברמן 3-410
גברת דורית מיכאלי גב' דורית מיכאלי

02-65-85738 סילברמן 3-219
גברת לילי מנאע גב' לילי מנאע

02-65-85135 סילברמן 3-486
פרופ' רחל נחושתאי פרופ' רחל נחושתאי

02-65-85242 סילברמן 3-221
ד"ר עמרי פינקל ד"ר עמרי פינקל

אתר החוקר
סילברמן 3-607
פרופ' אמריטוס עוזי פליטמן פרופ' (אמריטוס) עוזי פליטמן

02-65-
פרופ' אהרן קפלן פרופ' (אמריטוס) אהרן קפלן

אתר החוקר
02-65-85234
פרופ' ניר קרן פרופ' ניר קרן

אתר החוקר
02-65-85233 02-6584425 סילברמן 3-417