נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' מורן יהוא
אבולוציה מולקולרית
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
  1. אבולוציה של מנגנוני בקרת ביטוי לאחר תעתוק בדגש על מיקרו-רנ"א ורנ"א קטן.
  2. ביוכימיה של ארס שושנות ים והשפעת הסביבה ויחסי טורף/נטרף על הרכבו.
  3. אבולוציה מולקולרית של גנים המקודדים לרעלנים חלבוניים בחיות.
  4. אבולוציה של תעלות יוניות תלויות מתח ומערכת העצבים הקדמונית.