נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר פראדה מיגל
אוקינוגרפיה ביולוגית
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות