נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' איתנה פדן
ביולוגיה מבנית ומולקולרית של חלבונים ממברנליים
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
  1. קשר בין מבנה ותפקיד בחלבון NhaA, דוגמא לחלבונים הממברנלים הפוליטופים המייצגים 30% מחלבוני הפרוטיאום.
  2. ביולוגיה מולקולרית של הסתגלות למלח בחיידקים.
  3. ביולוגיה מולקולרית של הסתגלות ל-pH בחיידקים.