נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר יונתן צור
התפתחות תאי מין
גנטיקה
  1. אפיון מעורבות רנא לא מקודד ארוך בהתפתחות ביציות וזירעונים.
  2. כיצד משפיעה העברת אותות תאית ובין תאית על הזדקנות ביציות?
  3. פעילות לא צפויה של CRISPR בתיקון שברי דנא, וכיצד ניתן למנוע אותה.
  4. אפיון מנגנוני השתקה של כרומוזומי מין ביצירת ביציות וזירעונים.
  5. כיצד נשמרת אוכלוסיית תאי הגזע בגונדה?