נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' אמריטוס יוסף ירום
נוירוביולוגיה של המח הקטן (סרבלום)
מדעי המח וההתנהגות
  1. מנגנונים יוצרי תנודות בתאי עצב בודדים וברשתות עצבים.
  2. המבנה הפונקציונלי, המנגנונים התאיים והתפקיד העצבי של המוח הקטן.
  3. הפיסיולוגיה של השעון הצירקדיאני.