נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר יעל ליטבק
יחסי גומלין בין חיידקים אלימים, המאחסן והמיקרוביוטה במעי
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
  1. כיצד תורמים מנגנוני אלימות לשגשוג של חיידקים מחוללי מחלות במעי?  
  2. יחסי גומלין של בקטריופאג'ים (וירוסים של חיידקים) עם המיקרוביוטה ועם היונק המאחסן.  
  3. מנגנועי עמידות כנגד חיידקים מחוללי מחלות במעי.