נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר אורן קולודני
מודלים באקולוגיה ואבולוציה
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
  1. השפעת המיקרוביום על האבולוציה והאקולוגיה של המאחסן
  2. אקולוגיה ואבולוציה של מינים בעלי תפוצה כתמית: דינמיקה של מטא-אוכלוסיה
  3. שמירת טבע של אוכלוסיות מקוטעות: אקולוגיה, גנטיקה, והתנהגות
  4. פרה-היסטוריה של המין האנושי מפרספקטיבה אקולוגית