נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר עמרי פינקל
אקולוגיה מיקרוביאלית ומיקרוביום הצמח
מדעי הצמח
  • מערכת מיקרוביום מודל להבנת התהליכים האקולוגיים שמשפיעים על הרכב חברות חיידקים
  • פירוק והרכבה של מיקרוביומים לשיפור בריאות הצמח
  • מטא גנומיקה בקרקעות וצמחי מדבר