נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' מעוז פיין
אקוסיסטמות ימיות בעולם משתנה
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות