נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' ניר קרן
הובלה והומיאוסטזיס של מתכות באורגניזמים פוטוסינתיטיים
מדעי הצמח
  1. טרנספורט והומאוסטאסיס של מתכות באורגניזמים פוטוסינטתיים: יחסי גומלין בין מערכות טרנספורט, פעילות פוטוסינטתית והסביבה האביוטית.
  2. דינאמיקה של תהליכים ביואנרגטיים במערכת הפוטוסינטתית.