נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' יוסי אורלי
כיצד מנהלת המיטוכונדריה מצבי משבר פיזיולוגיים
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
  1. אפיון של גורמי שעתוק חדשים המבקרים ביטוי גנים המקודדים חלבונים סטרואידוגנים בשחלות ורחם יונק בזמן ביוץ והתפתחות העובר במהלך ההריון. 
  2. מנגנוני דגרדציה של חלבונים מיטוכונדריאליים כאמצעי התגוננות בפני עקה הורמונלית.
  3. מעורבות חלבונים סטרואידוגניים ברקמת שריר הלב שלאחר אוטם ומוות תאי ברקמת הלב הפגועה. 
  4. חלבונים קושרי כרומטין ובקרת גנים.