נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' גיא בלוך
סוציוביולוגיה, כרונוביולוגיה ופיזיולוגיה של דבורים
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
  1. יחסי גומלין בין השעון הצירקדיאני והתנהגות חברתית בדבורים. 
  2. הארגון הטמפו ראלי של חברות חרקים. 
  3. הבנת השינויים המולקולארים, אנדוקרינולוגים והעצביים המאפיינים את האבולוציה של חברתיות.  
  4. השפעות חברתיות על שינה. 
  5. אפיון מולקולארי ונוירואנאטומי של מערכות השעון הצירקדיאני ושינה בדבורים.  
  6. מחקר סוציוביולוגי, התנהגותי, מולקולארי וגנומי של חברתיות בדבורים. 
  7. מנגנונים חברתיים, אנדוקריניים ומולקולאריים המשפיעים על חלוקת תפקידים תלוית גודל גוף בדבורת בומבוס האדמה.
  8. הורמון הנעורים והאבולוציה של חברתיות בדבורים.
  9. מנגנוני הבקרה החברתיים והמולקולאריים הקובעים את גודל הגוף והכת בדבורת בומבוס האדמה.