נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' נסים בנבניסטי
תאי גזע עובריים באדם
גנטיקה
  1. תאי גזע, וחקר הסרטן - גנטיקה מולקולרית ביונקים, וביולוגיה התפתחותית.
  2. התמיינות תאי גזע עובריים מאדם.
  3. זיהוי ואפיון שאתות סרטניות ממקור עוברי. 
  4. שימוש בביואינפורמטיקה לאנליזה של התפתחות רקמות והתמרה סרטנית