נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

אמציה גנין
אוקיאנוגרפיה ביולוגית ואקולוגיה של שונית האלמוגים
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
  1. אקולוגיה של שונית האלמוגים. 
  2. יחסי טורף-נטרף והשפעתם על מבנה החברה ותיפקודה. 
  3. השפעת גורמים פיסיקליים על תהליכים ביולוגיים בים. 
  4. אקולוגיה התנהגותית של פלנקטון ודגים. 
  5. יישום שיטות אקוסטיות ואופטיות בחקר הים.