נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' בת-שבע כרם
חוסר יציבות גנומית ומחלות
גנטיקה

1. הבסיס המולקולרי לדפוסים שונים של חוסר יציבות גנומית בסרטן
            *  כיצד גורמים שינויים בפרופיל ביטוי הגנים ובתכנית השכפול להתמרה סרטנית?
            *  מעורבותם של אתרים שבירים בחוסר היציבות הגנומית בגידולים סרטניים שונים.
2. רפואה מותאמת אישית במחלות גנטיות נדירות – סיסטיק פיברוזיס  (CF)כמודל.
          *  פיתוח מודלים פרה-קליניים המבוססים על בנק התאים, שאנחנו מקימים מחולי CF הנושאים מוטציות נדירות - 
             אסטרטגיה לניבוי תגובת החולים לטיפולים חדשניים.
          * פיתוח טיפולים ייחודיים לחולים נושאי מוטציות פסק - התערבות במנגנונים לייצוב תעתיקי RNA.