נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' בת-שבע כרם
חוסר יציבות גנומית ומחלות
גנטיקה

1. הבסיס המולקולרי לדפוסים שונים של חוסר יציבות גנומית בסרטן
            *  כיצד שינויים בפרופיל ביטוי הגנים ובתכנית השכפול גורמים להתמרה סרטנית?
            *  המעורבות של אתרים שבירים בחוסר היציבות הגנומית בגידולים סרטניים שונים
2. רפואה מותאמת אישית במחלות גנטיות נדירות – סיסטיק פיברוזיס  (CF)כמודל.
פיתוח טיפולים ייחודיים למוטציות ספציפיות:
          *  ייצוב תעתיקי רנ"א הנושאים מוטציות פסק באמצעות התערבות במנגנונים אפיגנטים.
          * תיקון דפוסי שחבור של תעתיקים הנושאים מוטציות שחבור באמצעות אנטיסנס אוליגונוקליאוטידים