נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' עדי מזרחי
פלסטיות של נוירונים ורשתות עצביות
מדעי המח וההתנהגות
1. למידה תפישתית:
    א. מהם גבולות התפישה בריח ושמיעה?
    ב. מהם דפוסי הפעילות בקליפת המח ובאזורים אסוציאטיבים התומכים בלמידה תפישתית?
    ג. אלו רשתות עצביות נחוצות ללמידת מומחה?
 
2. המח החברתי
    כיצד המח מעבד גירויים חברתיים מורכבים כמו קריאות וריחות?
 
3. המח ההורי
    מהם המנגנונים בבסיס למידה אמהית? אבהית?
 
4. מדוע מתחלפים תאי עצב במח הבוגר?