נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' מיכאל ברנדייס
בקרת הציקלוזום (Cyclosome) היונקי
גנטיקה

תפקידי בקרת מערכת היוביקיטין (ubiquitin) במחזור התא.