נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' רחל גרין
שעונים ביולוגיים בצמחים
מדעי הצמח
  1. מנגנוני בקרה של מקצבים צירקדיים בצמחים.
  2. השפעת מידת היציבות של mRNA על בקרת ביטוי הגנים ב-A. Thaliana.
  3. מעורבות קולטני אור שונים בהכוונת השעון הצירקדי ב-A. Thaliana.