נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' מרשל דבור
חקר הכאב והאלחוש
מדעי המח וההתנהגות
  1. מנגנונים עצביים של הכאב הכרוני.
  2. תכונות הנוירון התחושתי לאחר פגיעה עצבית.
  3. מנגנונים מוחיים בבקרה על ערנות והכרה.
  4. הפרעות בתחושה בעקבות פגיעה עצבית.
  5. מסלולים מוחיים הקשורים לאבדן הכרה בהרדמה כללית.