נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן
תגובה פנוטיפית של צמחים
מדעי הצמח
  1. מע' השחבור של אינטרוני קבוצה II באברונים של צמחים: בקרה על הביטוי של גנים אברוניים לאחר התעתוק. 
  2. קביעת זהותם ופעילותם של חלבונים קושרי RNA שונים המעורבים בשיחבורם של אינטרונים אברוניים.
  3. שחזור מערכת השחבור של אינטרונים מקבוצה II, במערכות in vitro)
  4. בנייתה של "ספריית-מוטנטים" בצמחים הפגומים בגנים מיטוכונדריאליים שונים.  
  5. אפיון תהליכים המעורבים בבקרה על התרכבותם ופעילותם של קומפלקסים מיטוכנדריאליים שונים (נשימה וריבוזומים).  
  6. השפעות סביבתיות על פעילות וביוגנזה של מיטוכונדריות בצמחים.