נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר אמנון בוקסבוים
מכנו-ביולוגיה של תאי גזע וגרעינים
ביולוגיה תאית והתפתחותית
  1. מכאנוביולוגיה של תאי גזע עובריים: התמיינות וקבלת החלטות.
  2. מכאנוביולוגיה של תאי גזע בוגרים בתהליכים דלקתיים. 
  3. מכאנוביולוגיה של פוריות הביצית והתפתחות עוברית טרום השרשתית.
  4. פיתוח טכנולוגיות קליניות של הפרייה חוץ גופית.
  5. מכאנוביולוגיה של מטריצת גרעין התא ומנגנוני בקרת ביטוי גנים.