נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' תומר רביד
מנגנונים לבקרת איכות של חלבונים ופירוק על ידי מערכת האוביקויטין-פרוטאזום
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
  1. מסלולים תוך-תאיים לבקרת איכות של חלבונים.
  2. מנגנונים לפירוק חלבונים ברטיקולום האנדופלסמטי על ידי מסלול מערכת האוביקוויטין-פרוטאזום.
  3. ריאקציות אנזימטיות הכרוכות ביצירה והעברה של שרשראות אוביקוויטין.
  4. בקרת יצירה, אגירה, והובלה של שומנים על ידי אוביקוויטין.