נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ, לירן כרמל
דנ"א עתיק והאבולוציה של האדם
גנטיקה
  1. דנ"א עתיק.
  2. אפיגנטיקה עתיקה.
  3. האבולוציה של האדם - מה הופך אותנו לבני אדם?
  4. הקשר בין שינויים אפיגנטיים לשינויים באורחות החיים של בני האדם.
  5. כיצד שינויים ברגולציה של גנים משפיעה על האבולוציה?
  6. אבולוציה מולקולרית.