נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר ניר קליסמן
ביולוגיה מבנית חדשנית
ביוכימיה מבנית ומולקולרית

קביעת המבנה של קומפלקסים חלבוניים גדולים בשילוב שיטות המבוססות על:
1.    ספקטרוסקופיית מסות (mass-spectrometry)
2.    מיקרוסקופיה אלקטרונית
3.    קריסטלוגרפיה ברזולוציה בינונית עד נמוכה