נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' צבי באטוס
מיקרו תעופה
מדעי המח וההתנהגות
  1. מחקר נסיוני בנושא תעופה בסקאלות קטנות ומהירות: איך חרקים שולטים על התעופה שלהם?
  2. כיצד חרק מייצג מידע על מיקום וסיבוב של עצמו?
  3. כיצד חרק מעופף מעבד מידע סנסורי ממספר חיישנים?
  4. מהם המנגנונים העצביים והגנטיים הקשורים לבקרת תעופה בזבוב?
  5. מהם המנגנונים של בקרת תעופה וזרימה לא-עמידה בסקאלות קטנות?