נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר מיכל ברקר-דקל
הבסיס המולקולרי לגדילה והתחלקות ביצורים פוטוסינתטיים
מדעי הצמח
  1. זיהוי ואיפיון הגנים החיוניים והלא חיוניים הנמצאים באינטראקציה עם מסלול הרטינובלסטומה (Rb)
  2. פיצוח מנגנון ההתחייבות לחלוקה ואיפיון הפונקציה המולקולרית של ציקלין די (Cyclin D) 
  3. זיהוי ואיפיון סיגנל היציאה מפאזת החלוקות 
  4. מנגנון סינכרון החלוקות בתוך תא האם   
  5. הקשר בין מורפולוגיית התא וציטוקיניזה לסיגנל חלוקה
  6. מיפוי דינמיקת החלבונים במהלך מחזור חיים של Chlamydomonas