נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר דפנה נחמני
מודיפיקציות של רנ״א ובקרת תרגום בהתפתחות מערכת הדם
גנטיקה
  1. תפקיד מודיפיקציות של רנ״א בתפקוד הריבוזום
  2. חקר מנגנוני בקרת תרגום הנמצאים בבסיס תפקודי תאי גזע המטופוייטים ויכולת יצירת תאי דם
  3. חקר מנגנונים נגיפיים המנצלים את הריבוזום התאי לצורכי וטובת הנגיף