נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר דפנה נחמני
בקרת תרגום בתאי גזע והתפתחות מערכת הדם
גנטיקה
  1. תפקיד מודיפיקציות של רנ״א בבקרת תרגום
  2. חקר מנגנוני בקרת תרגום הנמצאים בבסיס תפקודי תאי גזע המטופוייטים ויכולת יצירת תאי דם
  3. מנגנוני בקרת תרגום במהלך התמרה סרטנית והתפתחות סרטן הלוקמיה
  4. חקר מנגנונים נגיפיים המנצלים את הריבוזום התאי לצורכי וטובת הנגיף