נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר אורי גת
ביולוגיה התפתחותית, רגנרציה ואבולוציה של שושנת הים נמטוסטלה
ביולוגיה תאית והתפתחותית
  1. מנגנונים מולקולריים שבבסיס יכולת הרגנרציה של שושנת הים נמטוסטלה
  2. השוואה בין תהליך הרגנרציה לתהליכי התפתחות עוברית
  3. גנים מטיפוס Cthrc1 : תפקוד בשושנת הים, מבנה ואבולוציה בעולם החי.
  4. גני ה-ADAMTS בתהליכי ההתפתחות והרגנרציה בשושנת הים ובצורבנים אחרים.