נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופסור מיכל ליניאל
נוירוביולוגיה וביולוגיה חישובית
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
  1. ביואנפורמטיקה - ארגון גלובלי של כל רצפי החלבונים, פיתוח גישות למיון וסווג אוטומטי של רצפים.
  2. ביואנפורמטיקה - נתוח מידע גנומי ופרוטאומי לפיתוח כלים להבנת קשר בין רצפי חלבונים ומבנם.
  3. חקר מעורבותם של חלבונים יחודיים בוסיקולות סינפטיות ובאתרי שחרור בסינפסה.
  4. שימוש בנוירוטוקסינים כגלאים לתהליכי שחרור במערכות עצבים.
  5. גישות פרוטאומיות (גלים דו-ממדיים) לחקר בטוי חלבונים בתאי עצב מתפתחים.
  6. ישות גנומיות (בטוי גנים) לחקר בטוי גנים בתאי-עצב מתמיינים.