נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופסור יעקב נחמיאס
הנדסת רקמת הכבד
ביולוגיה תאית והתפתחותית
  1. אפיון מנגנוני שליטה מטבולית בכבד.
  2. התמיינות תאי גזע אנושיים
  3. הנדסת רקמת כבד.
  4. Hepatitis C Virus (HCV)