נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' בת-שבע כרם
חוסר יציבות גנומית ומחלות
גנטיקה
  1. חוסר יציבות הגנום - מנגנוני שבירות ותיקון דנ"א.
  2. תרפיה ספציפית למוטציות שחבור. CF כמודל.
  3. תרפיה ספציפית למוטציות פסק. CF כמודל.