נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' ערן משורר
אפיגנטיקה, תאי גזע ונוירונים
גנטיקה
  1. שימוש בתאי גזע עובריים ותאי גזע מושרים לחקר מחלת הנטינגטון ומחלת משאדו ג'וזף
  2. חקר תהליכים אפיגנטיים והטרוגניות תאית בתאי גזע, ובמהלך התמיינות נוירונאלית
  3. פלאו-אפיגנטיקה (בשיתוף עם פרופ' לירן כרמל): שחזור מתילציה בדנ"א קדום, ובדיקת פנוטיפים בתאי גזע ומוחונים  (minibrains)
  4. הדמיה חיה של תהליכים דינמיים בגרעין התא של תאי גזע מתמיינים
  5. מעקב אחר שחלוף היסטונים בגליובלסטומה