נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' דודי צפתי
טלומרים וטלומראזות
גנטיקה
  1. מנגנון הפעולה והבקרה על פעילות הטלומרז.
  2. המבנה התלת מימדי ותפקידיו של מרכיב ה-RNA בקומפלקס הטלומרז.
  3. מבנהו ותפקידיו של קצה הטלומר.
  4. מחלות גנטיות הנגרמות כתוצאה מפגיעה בתפקוד הטלומרים