נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
פרופסור אלכס לוין
מנגנוני הולכת אותות בצמחים בעקבות עקות ביוטיות ואביוטיות
מדעי הצמח
  1. המנגנון המולקולרי לעמידות צמחים לעקות סביבתיות.
  2. איטראקציות צמחים עם אורגניזמים מירוביאליים: סימביוזה ופתוגניות.
  3. עקה חימצונית ומות תאי מתוכנת בצמחים ובחיות.
  4. מסלולי העברת סיגנלים בצמחים.