נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופסור אלכס לוין
מנגנוני הולכת אותות בצמחים בעקבות עקות ביוטיות ואביוטיות
מדעי הצמח
  1. המנגנון המולקולרי לעמידות צמחים לעקות סביבתיות.
  2. איטראקציות צמחים עם אורגניזמים מירוביאליים: סימביוזה ופתוגניות.
  3. עקה חימצונית ומות תאי מתוכנת בצמחים ובחיות.
  4. מסלולי העברת סיגנלים בצמחים.