נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר אמיר עדן
אפיגנטיקה, כרומטין וסרטן
ביולוגיה תאית והתפתחותית
  1. הבסיס המולקולרי לשינויים בדגם המתילציה של דנ"א בגידולים סרטניים.
  2. השפעת המתילציה של דנ"א של שעתוק ופעילות טרנספוזונים באדם.
  3. היסטונים ומודיפיקציות של היסטונים ומעורבותם בבקרת ביטוי של גנים