נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
ד"ר אמיר עדן
אפיגנטיקה, כרומטין וסרטן
ביולוגיה תאית והתפתחותית
  1. הבסיס המולקולרי לשינויים בדגם המתילציה של דנ"א בגידולים סרטניים.
  2. השפעת המתילציה של דנ"א של שעתוק ופעילות טרנספוזונים באדם.
  3. היסטונים ומודיפיקציות של היסטונים ומעורבותם בבקרת ביטוי של גנים