נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' רן נתן
אקולוגיה של תנועה
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
  1. אקולוגיה של תנועה: מסגרת תיאורטית-אמפירית חדשה לחקר תהליכי תנועת אורגניזמים שונים בסקאלות שונות במרחב ובזמן.
  2. הפצת זרעים ע"י הרוח: מודלים מכניסטים לסביבה הטרוגנית, בדגש הפצה ארוכת- טווח.
  3. מנגנוני מעבר גנים ודינמיקה של המבנה הגנטי ביערות טבעיים ונטועים.
  4. הפצת זרעים של צמחי פירות עסיסיים ע"י ציפורים ועטלפים.
  5. מודלים מכניסטים של תנועת בע"ח בסביבה הטרוגנית.
  6. כיצד שוני בתכונות טורפי זרעים מעצב דגמי התחדשות באוכלוסיות צמחים?
  7. תהליכי קבלת החלטות בציפורים נודדות: השפעת גורמי הסביבה על מהירות ואופן המעוף.