נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' שגיב שיפמן
גנטיקה של הפרעות נוירו-התפתחותיות
גנטיקה
  1. גנומיקה חישובית של הפרעות נוירו-התפתחותיות (אוטיזם, סכיזופרניה, ומוגבלות שכלית התפתחותית)
  2. חקר גנים כרומטיניים המעורבים באוטיזם באמצעות תאי גזע עובריים המתמיינים לנוירונים
  3. אפיון של גנים המשפיעים על התנהגות באמצעות מודלים עכבריים 
  4. סריקה של אינטראקציות גנטיות ברחבי הגנום תוך שימוש במערכת CRISPR/Cas9