נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר דרור הבלנה
אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף-נטרף
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
  1. אקולוגיה תפקודית של מאגרי מזון – בדגש על אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף- נטרף.
  2. אקולוגיה של עקה פסיולוגית, מנגנוני הגנה כנגד סיכוני טריפה.
  3. יחסי גומלין של מערכות אקולוגיות מעל ובתוך הקרקע, מלכודות אקולוגיות.
  4. אקולוגיה של תזונה.
  5. סינדרומים התנהגותיים.
  6. אקולוגיה ואבולוציה של צבעים ודגמים בולטים המשמשים להגנה מטורף.
  7. מחקר זוחלים תוך התמקדות באקולוגיה של לטאות.
  8. אקולוגיה של מערכות צחיחות, שמירת טבע מערכתית ושיקום מערכות אקולוגיות פגועות.