נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' אריאל צ'יפמן
ביולוגיה התפתחותית אבולוציונית (Evo-Devo)
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
  1. אבולוציה של מסלולים התפתחותיים ושימוש באמבריולוגיה השוואתית למחקר תהליכים אבולוציוניים.
  2. השלבים הראשונים בארגון העובר בפרוקי הרגליים והאבולוציה של יצירת דגם הגוף הסגמנטלי.
  3. אבולוציה של הראש בפרוקי הרגליים והתהליכים המבחינים בין הראש לגוף..
  4. גנומיקה של מערכות מודל חדשות.
  5. היסטוריה ביוגיאוגרפית של ארץ ישראל, תוך שימוש באוסף חסרי החוליות הלאומי.