חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
דר' איתן לרנר ד"ר איתן לרנר 02-65-85457 סילברמן 1-435 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר