חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' בני הוכנר פרופ' (אמריטוס) בנימין הוכנר 02-65-85080 סילברמן 3-348 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר אמריטוס