הוכנר בנימין

פרופ' (אמריטוס) בנימין הוכנר
בקרה מוטורית של זרועות התמנון - השראה לרובוטיקה
נוירוביולוגיה

תחומי ענין

תכונות תאי קליפת המוח הראייתית: עיבוד מידע ראייתי באזורים שונים של קליפת המוח. רשתות עצבים המשרתות זיכרון ולמידה של דמויות וסדר הופעתם; עבוד מידע מקבילי וטורי של ממדים שונים בתהליך הראייה וסיכום תוצאות עיבודים אלו;
למידה במערכות סנסוריות; סיווגים ומושגים בתפיסה ראייתית; ראייה ותפישה מודעת ובלתי מודעת; הקשר בין התפיסה והמודעות;סיכום, דומיננטיות ועימות בין-עינית (תפיסה בחטף ותפיסה בהתבוננות; אסטראטגיות במשחקי תפיסה, זכרון וחשיבה; אשליות הראייה.

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. בקרת תנועה בזרועות הגמישות של התמנון כהשראה לרובוטיקה מסוג חדש.
  2. הבסיס העיצבי להתנהגויות מורכבות של חסר חוליות מתקדם - התמנון.
פרופ' בני הוכנר

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-85080
טלפון נייד
פקס
משרד
סילברמן 3-348