גנטיקה, סמינר מועמד

גנטיקה, סמינר מועמד 8.1.20
08/01/2020 - 09:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Dr. Nadav Sharon, Harvard department of stem cell and regenerative biology

Title: The pancreatic islet – an organ from beginning to end

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שני, דצמבר 9, 2019