יובל 25 שנים למעבדתו של פרופ' בנבניסטי

יובל 25 שנים למעבדתו של פרופ' בנבניסטי
04/10/2018 - 09:00 עד 17:30
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

יום עיון מדעי לציון עשרים וחמש שנות מחקר במעבדתו של פרופ' נסים בנבניסטי.
 

חוקר: 
בנבניסטי נסים

מחלקה - יחידת שירות:

פרופ' בנבניסטי במעבדתו
תוכנית: 
deadline date: 
ראשון, אוקטובר 7, 2018