ספירא מיכה

פרופ' (אמריטוס) מיכה ספירא
רשתות עצביות
נוירוביולוגיה

מידע אישי

תחומי ענין

המנגנונים התאיים והמולקולריים המעוררים יצירת חרוטי צמיחה ועיצוב מחדש של הציטוארכיטקטורה של נוירונים, שינויים לטווח זמן ארוך, למידה הוזיכרון ברמת הנוירון הבודד; ניתוח המנגנונים המאפשרים לנוירון להתארך, לסגת לנווט, ולשנות צורתו כחלק מתהליכי למידה וזיכרון; הדיפרציאציה של חרוט צמיחה לטרמינאל פרה-סינפטי בעקבות הכרת תא מטרה; סינפטוגנזה ושינויים לטווח זמן ארוך; בניה ולימוד התכונות של היברידים נוירו-אלקטרוניים; בניה ולימוד התכונות של סינפסות מלאכותיות בין נוירונים וטרנזיסטורים.

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. המנגנונים התאיים והמולקולריים המעוררים יצירת חרוטי צמיחה ועיצוב מחדש של הציטוארכיטקטורה של נוירונים, שינויים לטווח זמן ארוך, למידה וזיכרון ברמת הנוירון הבודד.
  2. ניתוח המנגנונים המאפשרים לנוירון להתארך, לסגת לנווט, ולשנות צורתו כחלק מתהליכי למידה וזיכרון.
  3. הדיפרציאציה של חרוט צמיחה לטרמינאל פרה-סינפטי בעקבות הכרת תא מטרה.
  4. סינפטוגנזה ושינויים לטווח זמן ארוך.
  5. בניה ולימוד התכונות של היברידים נוירו-אלקטרוניים.
  6. בניה ולימוד התכונות של סינפסות מלאכותיות בין נוירונים וטרנזיסטורים.
פרופ' מיכה ספירא

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-85091
טלפון נייד
פקס
משרד
סילברמן 3-231