אנשים - כמיה ביולוגית

הודעת שגיאה

בחירה לא חוקית זוהתה בטופס. אנא פנו למנהל האתר.
דוא"ל טלפון נייד פקס משרד
גב' אורלי אברהם

02-65-86894
פרופ' יוסי אורלי פרופ' (אמריטוס) יוסי אורלי

02-65-85451 02-6586448 סילברמן 1-431
דפנה אטלס פרופ' (אמריטוס) דפנה אטלס

02-65-85406 סילברמן 1-607
ד"ר עדי אלדג'ם מלצר ד"ר עדי אלדג'ם מלצר

02-65-84546 סילברמן 1-616
ד"ר עדי אלדג'ם-מלצר

02-65-84546 סילברמן 1-6XX
ד"ר ציונה אליהו

02-65-85889 02-6586448 סילברמן 1-5XX
פרופ' דוד אנגלברג פרופ' דוד אנגלברג

02-65-84718 02-6586448 סילברמן -517
מר אלון אפלבוים מר אלון אפלבוים

02-65- סילברמן 2-3XX
פרופ' שי ארקין פרופ' ישעיהו (שי) ארקין

אתר הקבוצה
02-65-84329 02-6584329 סילברמן 1-527
גב' דרורית בן-חיים

02-65-85463 סילברמן -4XX
גב' ג'ואנה בנא

02-65- סילברמן 1-633
ד"ר אסתר בנט

02-65-85431 סילברמן 1-4XX
גברת אסתר בריאל גב' אסתר בריאל

02-65- סילברמן 1-5XX
פרופ' חגי גינזבורג פרופ' (אמריטוס) חגי גינזבורג

MPMP
02-65-
ד"ר חגית טורם

02-65-
ד"ר משה (מייקל) טרוס

02-65-85402 סילברמן 1-6XX
פרופ' אמריטוס אברהם לויטר פרופ' (אמריטוס) אברהם לויטר

02-65-85422 סילברמן 1-625
פרופ' אלכס לויצקי פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי

אתר החוקר
02-65-85404 02-6512958 סילברמן 1-644
פרופ' עודד ליבנה פרופ' עודד ליבנה

02-65-86894 02-6585573 וולפסון -10
ד"ר יעל ליטבק ד"ר יעל ליטבק

אתר החוקרת
02-65-86245 סילברמן 3-352
פרופסור מיכל ליניאל פרופ' מיכל ליניאל

אתר החוקרת
02-65-85425 02-6586448 סילברמן 1-515
פרופ' (אמריטוס) יהודה לפידות

02-65-
דר' איתן לרנר ד"ר איתן לרנר

אתר החוקר
02-65-85457 סילברמן 1-435
גב' רות מועלם

02-65-86447 סילברמן 1-4XX
גברת אברים סרבילי גב' אברים סרבילי

02-65-85402 סילברמן 1-6XX
פרופ' איתנה פדן פרופ' (אמריטוס) איתנה פדן

02-65-85094 סילברמן 1-335
ד"ר נתנאל צארום ד"ר נתנאל צארום

אתר החוקר
02-65-84160 סילברמן 3-618
ד"ר עמי ציתרי פרופ' עמי צתרי

אתר החוקר
02-65-84978
פרופ' יואב קבנצ'יק פרופ' (אמריטוס) יואב קבנצ'יק

972-765407656 972-765407656
פרופ' אמריטוס ריצ'רד קולקה פרופ' (אמריטוס) ריצ'רד קולקה

02-65-
ד"ר שושנה קליין

02-65-85401 סילברמן 1-6xx
ד"ר ניר קליסמן ד"ר ניר קליסמן

אתר החוקר
02-65-84487 סילברמן 1-451
גב' מרים קרוגליאק

02-65-85194 סילברמן 1-5XX
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד

אתר החוקר
02-65-84349 סילברמן 1-523
ד"ר איילת רהט

02-65-84295 סילברמן 2-3XX
ד"ר דנה רייכמן פרופ' דנה רייכמן

אתר החוקרת
02-65-86952 02-6586448 סילברמן 1-637
ד"ר אורן רם פרופ' אורן רם

אתר החוקר
02-65-85408 סילברמן 1-611
פרופ' שמעון שולדינר פרופ' (אמריטוס) שמעון שולדינר

אתר החוקר
02-65-85992 סילברמן 1-339
פרופ' חרמונה שורק פרופ' (אמריטוס) חרמונה שורק

02-65-85109 972-2-6520258 סילברמן 1-420
פרופ' אמריטוס זאב שטיין פרופ' (אמריטוס) זאב וילפרד שטיין

פרופ' יוליה שיפמן פרופ' יוליה שיפמן

אתר החוקרת
02-65-84078 סילברמן -525