אנשים - כמיה ביולוגית

הודעת שגיאה

  • User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
  • בחירה לא חוקית זוהתה בטופס. אנא פנו למנהל האתר.
דוא"ל טלפון נייד פקס משרד
גב' אורלי אברהם

02-65-86894
פרופ' יוסי אורלי פרופ' (אמריטוס) יוסי אורלי

02-65-85451 02-6586448 סילברמן 1-431
דפנה אטלס פרופ' (אמריטוס) דפנה אטלס

02-65-85406 סילברמן 1-607
דר' ציונה אליהו

02-65-889 02-6586448 סילברמן 1-5XX
פרופ' דוד אנגלברג פרופ' דוד אנגלברג

02-65-84718 02-6586448 סילברמן -517
מר אלון אפלבוים מר אלון אפלבוים

02-65- סילברמן 2-3XX
פרופ' שי ארקין פרופ' ישעיהו (שי) ארקין

אתר הקבוצה
02-65-84329 02-6584329 סילברמן -527
גב' דרורית בן-חיים

02-65-85463 סילברמן -4XX
דר' אסתר בנט

02-65-85431 סילברמן 1-4XX
פרופ' חגי גינזבורג פרופ' (אמריטוס) חגי גינזבורג

MPMP
02-65-
דר' משה (מייקל) טרוס

02-65-85402 סילברמן 1-6XX
פרופ' אמריטוס אברהם לויטר פרופ' (אמריטוס) אברהם לויטר

02-65-85422 סילברמן 1-625
פרופ' אלכס לויצקי פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי

אתר החוקר
02-65-85404 02-6512958 סילברמן 1-644
פרופ' עודד ליבנה פרופ' עודד ליבנה

02-65-86894 02-6585573 וולפסון -10
פרופסור מיכל ליניאל פרופ' מיכל ליניאל

אתר החוקרת
02-65-85425 02-6586448 סילברמן 1-515
פרופ' (אמריטוס) יהודה לפידות

02-65-
דר' איתן לרנר דר' איתן לרנר

אתר החוקר
02-65-85457 סילברמן 1-435
גב' רות מועלם

02-65-86447 סילברמן 1-4XX
פרופ' איתנה פדן פרופ' (אמריטוס) איתנה פדן

02-65-85094 סילברמן 1-335
פרופ' ניר פרידמן פרופ' ניר פרידמן

אתר החוקר
02-65-84720 סילברמן 2-313
ד"ר עמי ציתרי דר' עמי צתרי

אתר החוקר
02-65-84978 סילברמן 2-516
פרופ' יואב קבנצ'יק פרופ' (אמריטוס) יואב קבנצ'יק

02-65-85420
פרופ' אמריטוס ריצ'רד קולקה פרופ' (אמריטוס) ריצ'רד קולקה

02-65-
דר' שושנה קליין

02-65-85401 סילברמן 1-6xx
ד"ר ניר קליסמן דר' ניר קליסמן

אתר החוקר
02-65-84487 סילברמן 1-451
גב' מרים קרוגליאק

02-65-85194 סילברמן 1-5XX
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד

אתר החוקר
02-65-84349 סילברמן 1-523
דר' איילת רהט

02-65-84295 וולפסון 2-3XX
ד"ר דנה רייכמן דר' דנה רייכמן

אתר החוקרת
02-65-86952 סילברמן 1-637
ד"ר אורן רם דר' אורן רם

אתר החוקר
02-65-85408 סילברמן 1-611
פרופ' שמעון שולדינר פרופ' (אמריטוס) שמעון שולדינר

אתר החוקר
02-65-85992 סילברמן 1-339
פרופ' חרמונה שורק פרופ' (אמריטוס) חרמונה שורק

02-65-85109 סילברמן 1-420
פרופ' אמריטוס זאב שטיין פרופ' (אמריטוס) זאב וילפרד שטיין

02-65-
פרופ' יוליה שיפמן פרופ' יוליה שיפמן

אתר החוקרת
02-65-84078 סילברמן -525
דר' דינה שניידמן דר' דינה שניידמן

אתר החוקרת
02-65-85423 סילברמן 1-513