המכון למדע החיים - קול קורא - הגשת תיק מועמד

עקב הנסיבות תשתנה השנה מתכונת ההגשה ל "הגשה מתגלגלת" (Rolling submission), והתיקים יטופלו עם הגעתם.

על הפונים להירשם ולהגיש את כל המסמכים הנ"ל באמצעות מערכת הרישום המקוון בקישור הבא:

http://ttp.huji.ac.il

מועד אחרון להגשת מועמדות: 15 במרץ 2021.