המכון למדע החיים - קול קורא - הגשת תיק מועמד

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).

על הפונים להירשם ולהגיש את כל המסמכים הנ"ל באמצעות מערכת הרישום המקוון בקישור הבא:

https://ttp.ekmd.huji.ac.il

מועד אחרון להגשת מועמדות: 14 באוקטובר 2018 .