קדמון רונן

פרופ' רונן קדמון
מגוון ביולוגי ושמירת טבע
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

תחומי ענין

שימוש בכלים חישוביים לזיהוי מערכי שטחים מתאימים לשמירה על מגוון ביולוגי (Biodiversity). מנגנוני ויסות של עושר מינים בחברות אקולוגיות (מחקר ניסויי ותיאורטי) פיתוח מודלים מבוססי GIS לניבוי דגמי תפוצה של צמחים ובעלי חיים. השלכות של שינויי אקלים על מערכות אקולוגיות בהקשר של שמירת טבע. ניתוח שינויי צומח באמצעות עיבוד ממוחשב של תצלומי אויר. שילוב של טכנולוגיות GIS ואינטרנט לפיתוח מערכות מידע על מגוון ביולוגי

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. מגוון המינים והגורמים שמעצבים אותו (מודלים תיאורטיים, מחקרי שדה, ומחקרים ניסויים).
  2. השפעות רעייה על חברות צמחים – היבטים תיאורטיים והשלכותיהם לממשק של מערכות אקולוגיות.
  3. השלכות של שינויי אקלים והשפעות אדם על מערכות אקולוגיות בהקשר של שמירת טבע.
  4. שימוש בכלים חישוביים לתכנון מערכי שטחים מיטביים לשמירה על מגוון ביולוגי..
  5. פיתוח מודלים אקולוגיים מבוססי GIS לניבוי דגמי תפוצה של צמחים ובעלי חיים.
  6. ניתוח וניבוי של שינויי צומח ארוכי-טווח באמצעות עיבוד ממוחשב של תצלומי אויר.
פרופ' רונן קדמון

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-84305
טלפון נייד
פקס
02-6584741
משרד
ברמן -212