פרס לנדאו לפרופ' אמציה גנין

פרופ' (אמריטוס) אמציה גנין
פרס מפעל הפיס ע"ש לנדאו למדעים ואמנויות

מנימוקי השופטים
הפרס מוענק לפרופ' אמציה גנין הודות לתרומתו המרשימה והמשמעותית לתחום האקולוגיה ברמה הבינלאומית והלאומית בכלל, ולתחום האקולוגיה הימית בפרט.
קראו עוד באתר הפרס

אמציה גנין